Fiziksel Açıkların Tespit Edilmesi

Güvenlik açıklarının belirlenmesi demek korunan mekân içerisindeki kritik varlıklara ya da şahışlara erişime yönelik olası sızmalara yol açabilecek fiziksel boşlukların belirlenmesi demektir. Her mekanın; mimari plan çerçevesinde bir güvenlik planlaması yapılmamış ise, mutlaka bir güvenlik açığı vardır. Olası suçlu saldırısına olanak sağlayacak bu fiziksel açıkların iyi analiz edilmesi gerekir. Bu analiz sırasında;

• Binaya olası sızma yönleri belirlenir.

• Sızma yönlerindeki mevcut fizikî engeller ve bunların geciktirme süreleri belirlenir.

• Fiziki engellerin zorluk dereceleri ve aralarındaki bağlantı özellikleri belirlenir.

• Kullanılan güvenlik tedbirlerinin sızmalara karşı gerekli tepki süresi hesaplanır.

• İlave tedbirler belirlenir Güvenlik tedbirlerinin en önemli amacı potansiyel suçluların eylemlerinden vazgeçmelerini ya da eylemlerini gerçekleştirememelerini sağlamaktır.

Gerekli Çevre Düzenlemeleri

Bunun en kolay yolu güvenlik açıklarını kapatacak tedbirleri almaktır. Güvenlik açığını kapatacak en önemli faktör çevre düzenlemelerinde yapılacak değişikliklerdir. Bu değişiklikleri yapmamızı sağlayacak kriterler şunlardır:

• Çevredeki kolluk veya güvenlik kuvvetlerinin konumu ve gücü

• Çevredeki işletmelerin güvenlik ihtiyacı

• Çevrede işlenen suçların cinsi ve miktarı

• Çevredeki kuruluşların aldığı güvenlik tedbirleri

• Tesislere yaklaşma yolları

• Tesislerin dış ve iç aydınlatma durumu

• Komşu binaların yakınlığı ve yapısı

• Arazini yapısı yani işletme içerisinden geçen dere, boru hattı, vs.

• Varsa sahile ya da çevre yollarına olan yakınlık

• Bölgenin iklim özellikleri • İşletmenin dış sınır özellikleri; duvar, tel örgü, vs.

• Çevredeki trafik akışı,

• İşletme çevresinin ıssızlık durumu Çevre düzenlemesi yaparken, sıklıkla hazırlanan yardımcı ikaz levhaları, mekânda bulunan normal kişilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlarken, potansiyel suçlulara eylemlerinin yüksek riskli olduğunu anlatır.

Erişim Yollarının Tespit Edilmesi

Mekânlardaki en önemli güvenlik açığı suç işleme hazırlığında olan kişilerin ıssızca girme teşebbüsünde bulunacağı erişim yolarının bulunmasıdır. Bunun için çevre düzenlerken yapılması gerekenler şunlardır:

• Binanın çevresinde görüşü azaltacak çukur, hendek ve küçük tepecikler gibi tabii toprak yapıları düzeltilmelidir.• Binalar arasında yer alan ortak kullanım alanlarının ya da patika yolların kolayca görünülürlüğü sağlanmalıdır.• Bahçe düzenlemesi yaparken bitki örtüsünün görünmeyen bölgeler oluşturması engellenmelidir.• Otoparklarda, merdivenlerde ve alt geçitlerde maksimum görüş alanı olacak şekilde aydınlatma yapılmalıdır.• Yayalar tarafından kullanılan yolların yönlendirmeleri ve gece aydınlatmaları düzgün yapılmalı ve yol kaybetme ihtimalini ortadan kaldıracak işaretleme, çit, farklı zemin rengi gibi tedbirler alınmalıdır.• Binanın ana giriş kapısı yaya trafiğinin yoğun olduğu tarafa açılmalıdır.• Balkon duvarları dışarıyı görmeye engel olmamalıdır.• Ana girişler gizlenmeyi engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.• Bina dış duvarları tırmanmaya fırsat vermeyecek pürüzsüzlükte tasarlanmalıdır.• Ana kapıdan çıkarak, halka açık bölgeye ulaşan patika yol açık ve emniyetli olmalıdır.• Binaların giriş-çıkışları, buralara ulaşan patikalar ve ikaz levhaları kolayca görünecek şekilde aydınlatılmalıdır.• Her nokta en azından iki yönden aydınlatılarak gölgelenme engellenmelidir.